<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> <% ' Loads a file and executes it as an ASP file. ' Needed to perform dynamic execution of BSP/FUSE ' and can be useful down the road Function GetFileContentsForExecution(aspFileFragmentPath) Dim oFSO, sContents 'Obtain a reference to the FileSystemObject Set oFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'Obtain the file contents sContents = oFSO.OpenTextFile(Request.ServerVariables("APPL_PHYSICAL_PATH") & aspFileFragmentPath).ReadAll Set oFSO = Nothing 'reference to the FileSystemObject 'Remove the ASP scripting tags sContents = Replace (sContents, "<" & "%", "") sContents = Replace (sContents, "%" & ">", "") GetFileContentsForExecution = sContents End Function ' Grabs the node value of the responseXML returned ' by the CSWP_DOC_INFO service. This is used to ' display metadata on the confirmation page. Function GetXmlNodeValue(objXmlRowNode, strNodeName) Dim objXmlNode, objXmlNodeValue Set objXmlNode = objXmlRowNode.selectSingleNode("@" & strNodeName) If (objXmlNode Is Nothing) Then Set objXmlNode = objXmlRowNode.selectSingleNode("idc:field[@name='" & strNodeName & "']") End If If (Not (objXmlNode Is Nothing)) Then GetXmlNodeValue = objXmlNode.Text End If End Function %> <%dim instanceName%> <%dim serverAddr%> <%dim visitorIP%> <%dim displayAllBSP%> <%dim fuseType%> <%dim cswpProgram%> <%instanceName = "build"%> <%serverAddr = "https://build.export.gov/build/idcplg"%> <%visitorIP = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")%>
 

BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

Česká republika

<% dim pathInfo pathInfo = Request.ServerVariables("PATH_INFO") pathInfo = "/"&Split(pathInfo, "/")(1) virtualDir = Server.MapPath(pathInfo) dim rootLength rootLength = Len(Server.MapPath("/")) virtualDir = Mid(virtualDir, rootLength+2) virtualDir = replace(virtualDir, "\", "/") %>

Výstavní veletrhy

Ministerstvo obchodu USA vybírá v rámci programu International Buyers Program (IBP) každoročně asi 20 veletrhů z různých sektorů, které v rámci spolupráce s organizátory veletrhu propaguje prostřednictvím obchodních oddělení vevyslanectví USA po celém světě. Organizátoři veletrhů v programu IBP často nabízí slevy zahraničním návštěvníkům zaregistrovaným obchodním oddělením ambasád. Aktuální seznam veletrhů v programu IBP můžete najít zde.

Seznam významných veletrhů s americkou účastí (v programu IBP i mimo něj) je k dispozici zde. Výrazná je účast amerických firem také na řadě veletrhů v Německu.

Pokud Vás zajímá veletrh z oboru, který není v seznamu uveden, prosím kontaktujte jednoho z našich obchodních specialistů.

Veletrhy v Evropě

Veletrhy v USA a ve světě

IBP Veletrhy 2017

VELETRH

MÍSTO

DATUM

KONTAKT

CES

Las Vegas

5. – 8.1.

Zdenek.Svoboda@trade.gov

World of Concrete

Las Vegas

17.-20.1.

Hana.Obrusnikova@trade.gov

SHOT Show

Las Vegas

17.-20.1.

Hana.Obrusnikova@trade.gov

International Production & Processing Expo

Atlanta

31.1.-2.2.

Veronika.Novakova@trade.gov

DistribuTECH Conference and Exhibition

San Diego

31.1. – 2.2.

Zdenek.Svoboda@trade.gov

CONEXPO-CON/AGG

Las Vegas

7.-11.3.

Zdenek.Svoboda@trade.gov

Natural Products Expo West/Engredea

Anaheim

8.– 12.3.

Veronika.Novakova@trade.gov

NAB Show

Las Vegas

24.- 27.4.

Zdenek.Svoboda@trade.gov

Offshore Technology Conference

Houston

1. – 4.5.

Zdenek.Svoboda@trade.gov

WasteExpo

New Orleans

9.– 11.5.

Veronika.Novakova@trade.gov

NRA Show

Chicago

20. -23.5.

Veronika.Novakova@trade.gov

InfoComm

Orlando

14. – 16.6.

Luda.Taylor@trade.gov

International Franchise Expo

New York

15. – 17.6.

Zdenek.Svoboda@trade.gov

Fancy Food Show

New York

25. – 27.6.

Veronika.Novakova@trade.gov

Outdoor Retailer Summer Market

Salt Lake City

26.– 29.7.

Veronika.Novakova@trade.gov

AACC Annual Scientific Meeting & Clinical Lab Expo

San Diego

30.7. – 3.8.

Veronika.Novakova@trade.gov

Solar Power International

Las Vegas

10. –13.9.

Hana.Obrusnikova@trade.gov

ASIS

Dallas

16.-19.9.

Luda.Taylor@trade.gov

WEFTEC

Chicago

30.9. – 4.9.

Veronika.Novakova@trade.gov

Greater New York Dental Meeting

New York

24. – 29.11.

Veronika.Novakova@trade.gov

National RV Trade Show

Louisville

28.-30.11.

Zdenek.Svoboda@trade.gov

POWER-GEN International

Las Vegas

5.-7.12.

Hana.Obrusnikova@trade.gov


  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.