<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> <% ' Loads a file and executes it as an ASP file. ' Needed to perform dynamic execution of BSP/FUSE ' and can be useful down the road Function GetFileContentsForExecution(aspFileFragmentPath) Dim oFSO, sContents 'Obtain a reference to the FileSystemObject Set oFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'Obtain the file contents sContents = oFSO.OpenTextFile(Request.ServerVariables("APPL_PHYSICAL_PATH") & aspFileFragmentPath).ReadAll Set oFSO = Nothing 'reference to the FileSystemObject 'Remove the ASP scripting tags sContents = Replace (sContents, "<" & "%", "") sContents = Replace (sContents, "%" & ">", "") GetFileContentsForExecution = sContents End Function ' Grabs the node value of the responseXML returned ' by the CSWP_DOC_INFO service. This is used to ' display metadata on the confirmation page. Function GetXmlNodeValue(objXmlRowNode, strNodeName) Dim objXmlNode, objXmlNodeValue Set objXmlNode = objXmlRowNode.selectSingleNode("@" & strNodeName) If (objXmlNode Is Nothing) Then Set objXmlNode = objXmlRowNode.selectSingleNode("idc:field[@name='" & strNodeName & "']") End If If (Not (objXmlNode Is Nothing)) Then GetXmlNodeValue = objXmlNode.Text End If End Function %> <%dim instanceName%> <%dim serverAddr%> <%dim visitorIP%> <%dim displayAllBSP%> <%dim fuseType%> <%dim cswpProgram%> <%instanceName = "build"%> <%serverAddr = "https://build.export.gov/build/idcplg"%> <%visitorIP = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")%>
 

BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

Česká republika

<% dim pathInfo pathInfo = Request.ServerVariables("PATH_INFO") pathInfo = "/"&Split(pathInfo, "/")(1) virtualDir = Server.MapPath(pathInfo) dim rootLength rootLength = Len(Server.MapPath("/")) virtualDir = Mid(virtualDir, rootLength+2) virtualDir = replace(virtualDir, "\", "/") %>

Aktuality

18. – 21. května 2019 / Účast na veletrhu National Restaurants Association Chicago

Zástupce obchodního oddělení se zúčastní veletrhu. Pokud máte zájem o bližší informace o výhodách, které nabízí organizátor členům zahraniční delegace obchodního oddělení, kontaktujte, prosím, Veronika.Novakova@trade.gov

4. – 6. června 2019 / Účast na veletrhu IPW Anaheim

Zástupce obchodního oddělení se zúčastní veletrhu. Pokud máte zájem o bližší informace o výhodách, které nabízí organizátor členům zahraniční delegace obchodního oddělení, kontaktujte, prosím, Veronika.Novakova@trade.gov

10. – 12. června 2019 / Summit investičních příležitostí SelectUSA

Obchodní oddělení Velvyslanectví USA připravuje delegaci českých firem, které mají zájem o expanzi/investici na americkém trhu, na summit investičních příležitostí ve Washingtonu - https://www.selectusasummit.us. Bližší informace na emailu Veronika.Novakova@trade.gov

27. - 28. září 2019 / Stánek a prezentace na veletrhu World of Beauty and Spa Praha

Obchodní oddělení Velvyslanectví USA představí americké firmy, které hledají partnery na českém trhu, na veletrhu World of Beauty and Spa v Letňanech. Bližší informace na emailu Veronika.Novakova@trade.gov

10. října 2019 / Obchodní oddělení představí trendy na americkém HORECA trhu na veletrhu FOR GASTRO & HOTEL

Zástupkyně obchodního oddělení velvyslanectví USA Veronika Nováková představí aktuální trendy na americkém HORECA trhu na veletrhu FOR GASTRO & HOTEL v Letňanech.  Přednáška je určena především českým distributorům a dovozcům.  V rámci přednášky byly představeny i americké firmy, které hledají na českém trhu partnera/distributora. Bližší informace na emailu Veronika.Novakova@trade.gov

17. října 2019 / Obchodní oddělení představí trendy na americkém trhu na veletrhu FOR TOYS

Zástupkyně obchodního oddělení velvyslanectví USA Veronika Nováková představí aktuální trendy na americkém trhu s hračkami na veletrhu FOR TOYS v Letňanech.  Přednáška je určena především českým distributorům a dovozcům.  V rámci přednášky byly představeny americké firmy, které hledají na českém trhu partnera/distributora. Bližší informace na emailu Veronika.Novakova@trade.gov

12. – 15. listopadu 2018 / Účast na veletrhu Medica Dusseldorf

Zástupce obchodního oddělení se zúčastní veletrhu. Pokud máte zájem o bližší informace o výhodách, které nabízí organizátor členům zahraniční delegace obchodního oddělení, kontaktujte, prosím, Veronika.Novakova@trade.gov


  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.